Home

Cagerito

“Duurzaamheidsdenken is geen verdienste maar de persoonlijke opgave van ieder individu”

 

arrow down

Over Cagerito

Welkom op de website van Cagerito B.V. Wij houden ons als organisatie sedert 1996 bezig met allerlei vraagstukken rondom duurzaam produceren, duurzaam (ver)bouwen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het (re)vitaliseren van organisaties, zowel profit alsmede ook non-profit. Tot onze klantenkring behoren dan ook multinationals, midden-en klein bedrijf, overheden en onderwijsinstellingen. Onze kracht zit vooral in het feit dat we het ”verschil” kunnen maken en innovaties effectief, betaalbaar en lonend inzetten.

 hide

Duurzaamheid

Duurzaamheid is maar al te vaak een containerbegrip. Het dient een structureel onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering, of die nu profit gericht is of non profit. Daaraan ten grondslag ligt de noodzaak van een duidelijke en heldere visie die de organisatie heeft. Wij helpen bij het transparant, herkenbaar en werkbaar maken van de visie. En natuurlijk ook bij de uitrol en en het beheer ervan!
Competenties:
 • Onderzoek
 • Opleidingen
 • Interim Management
 • Advisering
 • Coaching
 • Keuringen
hide

Maatschappelijke Impact

Duurzaamheid is verbonden met de maatschappelijk positie van een organisatie en bepaalt daarin mede hoe succesvol en kansrijk de organisatie zal zijn. Juist door de koppeling aan velden zoals werkgelegenheid en lokale betrokkenheid kan een organisatie haar maatschappelijke waarde tonen.
Competenties:
 • Onderzoek
 • Opleidingen
 • Interim Management
 • Advisering
 • Coaching
 • Keuringen
hide

Innovatie

Vernieuwen en verjongen zorgen ervoor dat organisaties hun bestaansrecht kunnen continueren. Innovaties zullen leiden tot een duurzamere organisatie, mits goed ingekaderd en gecoacht. Cradle to Cradle (C2C), bio-based, circulaire economie en het programma The Natural Step zijn daarbij hulpmiddelen om de innovatie tot een succes te maken.
Competenties:
 • Onderzoek
 • Opleidingen
 • Interim Management
 • Advisering
 • Coaching
 • Keuringen

Werknemers

Wie zijn wij? Een korte beschrijving van onze werknemers.

Bij Cagerito zijn 4 medewerkers actief aan het werk om voor een betere toekomst te zorgen!

 • Geert Verlind

  Directie, projectleider

  Gediplomeerd docent. Specialisaties: duurzaam (ver)bouwen, duurzaam produceren en groene marketing.

 • Carla Verlind

  Directie, projectleider

  Specialisaties: financiën, planning, back-office.

 • Rick Verlind

  Projectmedewerker

  Gediplomeerd docent. Specialisaties: educatie en opleidingen.

 • Tom Verlind

  Projectmedewerker

  Directeur NextGen Advies Specialisaties: online marketing, profilering van organisaties en communicatie.

Partners

Met de volgende organisaties werken wij samen:

Contact

Indien u wilt weten wat Cagerito voor u, uw bedrijf of uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Schout Dicbierlaan 13, 5237 SL
‘s-Hertogenbosch
Postbus 3374, 5203 DJ
‘s-Hertogenbosch
(073) 6420032
info@cagerito.nl

Cagerito Contact

Top